Pravidla pro vkládání komentářů

Komentářem smí přispět každý čtenář crackers.cz, který neporušil Pravidla pro vkládání komentářů. Smyslem komentářů je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Jejich obsah nechceme cenzurovat, ale existují jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvků.

  • Autor komentáře nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.
  • Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob je nepřípustné.
  • Autor komentáře nesmí vyhrožovat ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí.
  • Autor komentáře nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
  • Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Je možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s daným tématem, přímou propagaci prodeje produktů nepodporujeme.
  • Šíření spamu pomocí komentářů není povoleno.
  • Autor komentáře musí respektovat soukromí jiných osob – nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace.

Vyhrazujeme si právo smazat příspěvky, které budou v rozporu s těmito výše uvedenými Pravidly pro vkládání komentářů.