Crackers.cz » Dawe MC

Rozhovor s Dawe MC!

Dawe MCZdravím tě Dawe. Jak píšeš ve svém „životopise“, tvoje rapové počátky jsou pevně spjaté s rokem 1997. Co přesně byl první impuls k natočení dema?

Měl jsem potřebu začít vyjadřovat své pocity. Nejprve jsem samozřejmě pár let hiphop poslouchal a musím se přiznat, že to nebyl český hiphop. Přesto, že jsem neuměl anglicky, mě pocit z tehdejších textů zaujal natolik, že jsem začal psát a následně nahrávat.

Pokračování »