Crackers.cz » Bene

Bene je René Gát, Supa je Roman Dick a celé to produkuje Paulie Garand

Bene je René Gát, Supa je Roman Dick a celé to produkuje Paulie Garand„René je v cudzine, môže to byť Anglicko, ale nemusí. Roman je doma, môže to byť Slovensko, ale bodaj by nebolo. René píše domov listy. Roman ich číta a odpisuje. Niektoré listy sa doručia, iné nie. Píšu si tie listy po nociach a počúvajú beaty od Paulieho Garanda. Raz ich vypustia všetky von, teda aspoň tie, čo sa doručili. Dnes si môžeme prečítať, teda vypočuť, tretí list v poradí. René, Roman a Paulie, nič viac, a ešte ten svet, čo nám všetkým občas chýba.“

Pokračování »